Thought Process

S i m o n e F o r t i, G r e a t e s t H i t s.